Na kole přes Bělorusko

Zveme do jedné z nejméně navštěvovaných zemí Evropy. Pokud se tam však někdo vydá a znal Bělorusko pouze z televizních zpráv, tak může být  velmi překvapen tím, co uvidí – všudypřítomná čistota a pořádek, obnovená města a kulturní památky, moderní hotely.

K tomu samozřejmě krásná příroda – jezera, lesy, mokřadla a mezi nimi barevné dřevěné vesničky. Čisté řeky a jezera lákající ke koupání. Na kole se zde jezdí pohodlně – země je rovinatá, silnice mají dobrou vozovku, dokonce se vyskytují cyklistické stezky a jízdní pruhy pro cyklisty.

Upozornění! Na rozdíl od většiny našich akcí má tato výprava skupinový charakter. Některé úseky absolvujeme autobusem, jiné na kolech. Se skupinou jede průvodce, který zpravidla umí anglicky, německy, polsky a rusky. Avšak kdo chce, tak se může od skupiny oddělit a jet do hotelu samostatně na základě mapy a GPS.  

1. den: Varšava – Sokółka
Sraz máme ve Varšavě brzy odpoledne a jedeme na tranzitní nocleh do okolí Bělostoku nebo Sokółky.

2. den: Údolí Němenu  80 km autobusem, 40 km na kole.
Překračujeme hranice kola vykládáme v okolí obce Indura. Jedeme podél řeky Svislač, pak několik kilometrů podél samotného Němenu. Nocleh v Grodnu, ve městě, kde se dochovalo historické jádro.

3. den: Augustovský kanál  40 km na kole,150 km autobusem
Etapu zahajujeme v městečku Sapockin, v němž dodnes žijí takřka výhradně Poláci. Přes lesy jedeme ke zdymadlu Dambroŭka, hlavní turistické atrakci běloruské části Augustovského kanálu, průplavu mezi Vislou a Němenem postaveném v 19. století. Nedávno bylo celé zrekonstruováno. U tiché zátoky si děláme piknik, načež jedeme do vesnice Němnovo s velkým čtyřkomorovým zdymadlem. Večer cesta na nocleh do Lidy.

4. den: Údolí Viliji  120 km autobusem, 50 km na kole
Na kola nasedáme poblíž města Smarhoň. První zajímavosti je vesnice Ručyca s krásným pravoslavným kostelíkem a zbytky rezidence Ogińských. Po visuté dřevěné lávce přejíždíme na druhý břeh řeky Naračanky a piknik si děláme ve vesničce Švedy u řeky Vilije. Další část vede podél řeky přes lesy, zastavujeme se na malebném vysokém břehu. Cíl v městečku Vilejka, kde se ubytováváme na dvě noci.

5. den: Jezera Svir a Narač  60 km autobusem, 55 km na kole
Přijíždíme do obce Svir ležící u stejnojmenného dlouhého rozsáhlého jezera. Šlapeme nejprve přes dřevěné vesnice ležící na jeho březích, pak přes lesní komplexy. Cíl je u největšího běloruského jezera Narač. Jedeme klidnými komunikacemi podél Narače do vesnice Nanosy, kde do jezera vybíhá dlouhý poloostrov s malebnými sosnami.

6. den: Berezina  100 km autobusem, 50 km na kole
Jedeme dále na východ, na kolo nasedáme v obci Msciž v Minské oblasti. Přijíždíme k řece Berezině na místě, kde ji v roce 1812 překračoval Napoleon táhnoucí se svou armádou na Moskvu. Za mostem jedeme liduprázdnou krajinou Berezinské biosférické rezervace, což je neznámější chráněné území v Bělorusku.

7. den: Minsk  120 km autobusem, 45 km na kole
Hlavní město Běloruska. Metropoli, v niž se snoubí sovětský monumentalismus s moderní architekturou, si lze docela pohodlně prohlížet na kole. Uprostřed, podél pásu zeleně, kolem umělých jezírek vytvořených z řeky Svislač, vede více než dvacetikilometrová cyklostezka. Míjíme rozsáhlé parky s fontánami, náměstí a reprezentační budovy. Večer místní hospůdky kypí životem.

8. den: Mir a Ňasviž  80 km autobusem, 60 km na kole
Mohutný Mirský hrad a zámek Radziwiłłů v Ňasviži – dvě překrásné a pečlivě restaurované historické památky určují start a cíl poslední etapy.

9. den: Brest, návrat do Varšavy
Cestou zastávka v Brestu. Dovolí-li to čas, můžeme ještě jednou nasednout na kola a projet se asi 10 km po břehu řeky Muchavec do slavné Brestské pevnosti. Na poslední noc se ubytujeme v centru Varšavy.

10. den: Odjezd z Varšavy

Tuto výpravu prodáváme výhradně se stravou – každý den snídaně a večeře (s výjimkou posledního večera), v některých dnech také lehký oběd, často v podobě pikniku.

Opens external link in new windowPodívejte se na bohatou galerii snímků

 

Bohužel zájezdy do této destinace v roce 2024 nenabízíme.Možná se tam vrátíme v dalších sezónách, pokud to situace dovolí.