Západní Ukrajina

Řadu let pořádáme výpravu přes východní Halič – oblast se zvlášť velkou koncentrací historických památek a krásné krajiny. Halič byla několik století součástí Polska, potem jako „Königreich Galizien und Lodomerien“ – podobně jako české země, byla začleněna do habsburské říše.

O Ukrajině se poslední dobou hovoří v kontextu konfliktu s Ruskem – zde je tedy nutné zdůraznit, že západní část Ukrajiny je bezpečná a klidná. Po překročení hranic se vracíme o desítky let zpět, zcela běžné jsou koňské povozy a ženy peroucí prádlo v potocích. Projíždíme řadou vesniček plných barevných dřevěných chalup s fantasticky zdobenými studnami. Vozovky bývají plné výmolů, ale na konci etapy vždy čeká dobrý, nejednou luxusní hotel a dobrá večeře.

Na Ukrajinu nejsou zapotřebí víza! (Stačí pas.)

Upozornění! Na rozdíl od většiny našich akcí má tato výprava skupinový charakter. Některé úseky absolvujeme autobusem, jiné na kolech. Se skupinou jede průvodce, který zpravidla umí anglicky, německy, polsky a rusky. Avšak kdo chce, tak se může od skupiny oddělit a jet do hotelu samostatně na základě mapy a GPS.  

1. den: Krakov – Ustrzyki Dolne
Ve 14 hodin sraz v Krakově a cesta na nocleh do města Ustrzyki Dolne.

2. den: Terlo – Sambir  53 km na kole
Ráno vjíždíme na Ukrajinu, nasedáme na kola v pohraniční obci Terlo. Jedeme údolími potoků a míjíme malebné podkarpatské osady. Ve Starém Sambiru překračujeme horní Dněstr a podél jeho toku jedeme dál do Sambiru. Přespíme v čerstvě rekonstruovaném hotelu na náměstí plném barevných domů.

3. den: Sambir – Drohobyč  45 km na kole, 30 km autobusem
Krajina se mění – jedeme rovným bažinatým údolím Dněstru. U rybníka v „Bohem i lidmi zapomenuté“ vesnici na kraji bažin si uděláme piknik. Stará stromořadí vedou do Drohobyče, města Bruna Schulze (polský Franz Kafka), plného secesních domů. Nocujeme v novém penzionu na předměstí.

4. den: Drohobyč – Truskavec – Dovholuka  35 km na kole
Míjíme Boryslav – kdysi centrum ropné pánve, dnes ospalé a zapomenuté městečko. Na lehký oběd se zastavujeme v Truskavci – známých lázních, dnes megalomansky rozšířených. Ještě několik kilometrů přes stinné doubravy a dojíždíme do luxusní turistické základny s hotelem a koupalištěm v okolí obce Dovholuka.

5. den: Tovste – Zališčyky  230 km autobusem, 43 km na kole
Přes Stryj a Ivano-Frankivsk (dříve Stanislavov) jedeme na Podolí. Opět vidíme Dněstr, který je už mohutnou řekou tekoucí malebnou strží. To je běžný typ krajiny – stepní rovinu protínají hluboké rokle s přítoky poseté fantastickými skalami. Na kole jedeme břehem strže řeky Džuryn a obdivujeme ruiny města Červonohorod. Později se spouštíme do strmé soutěsky Dněstru, kde si nedaleko malého vodopádu děláme piknik. Na noc se zastavujeme v městečku Zaleščyky ležícím ve slunném meandru Dněstru. Před druhou světovou válkou – tehdy to patřilo ještě Polsku – zde byla módní prázdninová lokalita, které se říkalo Polská Riviéra.

6. den: Zaleščyky – Černovice  65 km na kole
Trasa naší výpravy zatím vedla územím východní Haliče. Překročením Dněstru vjíždíme na území Bukoviny, bývalé součásti Osmanské říše, která v 18. století připadla Rakousku a v meziválečných letech patřila Rumunsku. Jedeme podél potoka s četnými rybníky, posléze údolím řeky Prut. Cílem etapy je hlavní město severní Bukoviny – Černovice, kdysi multikulturní tyglík národů. Dnes je to jedinečný památka secesní architektury, vzpomínka na dobu rozkvětu c. k. monarchie.

7. den: Černovice – Chotyn – Kamenec Podolský  60 km autobusem, 25 km na kole
Vracíme se k Dněstru, prohlídka Chotynské pevnosti, což byla kdysi turecká hraniční pevnost, dnes často využívaná jako pozadí historických filmů. Přes stepi a vesnice východního Podolí dorážíme na konec našeho cyklistického putování – do Kamence Podolského. Toto neobyčejné opevněné město s impozantním hradem a četnými historickými památkami je ze všech stran obklopeno hlubokou roklí řeky Smotryč. Na kolech můžeme dojet k řadě zajímavých zákoutí, kam se jen zřídkakdy dostanou autobusové zájezdy. Nocleh v bývalém sovětském rekreačním středisku přestavěném na elegantní tříhvězdičkový hotel.

8. den: Kamenec Podolský – Lvov  260 km autobusem, 25 km na kole
Poslední cyklistická etapa vede přes rozsáhle parky na předměstí Lvova, načež si prohlédneme centrum této bývalé metropole Haliče. Nocleh v hotelu Dnister, z jehož prosklené kavárny lze obdivovat krásný pohled na staré město.

9. den: Lvov – Krakov
Ráno volný čas na poslední prohlídky a nákupy, pak vyrážíme na zpáteční cestu. V závislosti na zdržení na hranicích se do Krakova vracíme brzo nebo pozdě večer.

10. den: Odjezd z Krakova

Tuto výpravu prodáváme výhradně se stravou – každý den snídaně a večeře (s výjimkou posledního večera), v některých dnech také lehký oběd, často v podobě pikniku.

Podívejte se na bohatou galerii snímků

 

 

Bohužel zájezdy do této destinace v roce 2024 nenabízíme. Možná se tam vrátíme v dalších sezónách, pokud to situace dovolí.